למידע על מחסן עץ

עוד עשר שנים יהיו בעלי מקצוע? חלק ב’

בחלקה הראשון של הכתבה עסקנו באחת הדעות
המקוממות והנכונות ביותר שנמעו במדינת ישראל.

המחסור ב"עובדים פשוטים"
שיבצעו מטלות פשוטות בתעשייה על מנת להכניס הון נוסף לכיסהם של בעלי ההון.

לכאורה סתירה – אם הטענות מקוממות אז
איך יתכן שהן גם נכונות?

מצד אחד – בעלי ההון משלמים מיסי עתק
ומיצאים סחורה ממדינת ישראל לעולם הגדול מה שמכניס כסף רב לכלכלה הישראלית ותורם
לפיתוח המדינה ברמת המקרו.

ברור שאיש אינו רוצה לפגוע באותם אנשים
יקרים (ללא שמץ של ציניות…)

ומאידך, האם זה ראוי לפגוע בבני השכבות
החלשות רק משום שבעלי ההון רוצים לייצר בזול וליצא לכל העולם?

אז כיצד אפשר להכריע בסוגיה?

חברי הכנסת הם כמו משרות ייעוץ ארגוני בדרך כלל מחליטים על סמך
התייעצות עם לוביסטים ודוברים מטעם.

אני טוען שכל חבר כנסת צריך לשאול את
עצמו כמה שאלות פשוטות לפני שיקבל את ההכרעה.

למי תתרום ההחלטה?

השאלה הראשונה שצריכים לשאול את עצמם
אלו שנמצאים ליד הגה ספינת הענק שנקראת מדינת ישראל היא פשוטה – איך יהיה טוב יותר
לכלל האוכלוסיה בארץ ולא איך יהיה טוב יותר לקבוצה מצומצמת של תעשיינים בכירים.